Детски учители

Екипът на ДГ „Щастливо детство“ е сформиран както от млади, високо квалифицирани и амбициозни учители, така и от учители с много опит , напрупан в практиката и времето. Компилацията от това представя основното ядро на хората, които  работят с децата. Срещата между опита и последните тенденции в педагогическата наука, обуславя перфектния екип, който ежедневно формира знания, умения и навици в нашите деца .Всичко това, допълнено с особено желание за работа и вяра ,че всичко може да се постигне и научи, определя колектива на детското заведение като перфектен.

Нашите учители:

ИРИНА МЛАДЕНОВА –  ст. учител , ГАЛЯ ПЕТРОВА – учител – I-ва група

ЛИЛИЯ ДЯВОЛСКА – ст. учител , МАРИЯНА АНДОНОВА – ст. учител II – ра гр.

ИВАНА ВЕЛКОВА – учител , ,РАДКА КУЛОВА – учител – ПГ-5

РАЙНА МАРКОВА –  учител – ПГ – 6

ЕЛЕНА КАРАМАНОВА – учител по музика и педагог в яслени групи

МАРИНА МИЛЕВА – ресурсен учител

 

 

Обслужващ персонал

Обслужващ персонал

Към обслужващия персонал спадат лицата, които изпълняват помощни и обслужващи дейности, като например: шофьор, куриери, охрана, готвачи, градинари и др.
Частният персонал е вид обслужващ персонал.
Броят на членовете на персонала /ако няма конкретно споразумение/ е в зависимост от големината на представителството, като в посолствата на някои държави наброява до няколко хиляди, а в неголемите посолства само няколко дипломати.
Членовете на дипломатическото представителство по правило, особено дипломатическият персонал, задължително трябва да бъдат граждани на изпращащата държава. Това правило не засяга другите категории, които могат да бъдат граждани на приемащата държава със съгласието на двете страни.

Персонал:
Иванка Петрова, Нели Асенова, Гинка Гинева, Петя Николова.

Здравен персонал

Здравен персонал

Градината се обслужва и от лекарски екип на „Медицински център Младост“ ООД София – денонощно звено за неотложна помощ със 17 квалифицирани специалисти и линейки, оборудвани за манипулации извън кабинетите на центъра.

Медицинска сестра провежда сутрешен здравен филтър всеки ден. При констатирано неразположение на детето го връща за домашно лечение.

Медицинската сестра следи за:

Контрол на хигиената в градината
Изготвяне на менюто
Контрол на хранителните продукти и ястия
Измервания и медицински документи на всяко дете