Обяви за работа от 16.07.2019 г.

Обяви за работа от 16.07.2019 г.

ДГ „Щастливо Детство“ Обявява конкурси за:

1 свободна щатна бройка от длъжност „учител в ДГ“
1 свободна щатна бройка от длъжност „пом.възпитател“
1 свободна щатна бройка от длъжност „поддръжка сгради“