Градинка за фейте

Градинка за фейте

Интересна идея как да обясним сезоните и да покажем нагледно промените в природата, и същевременно да се забавляваме с децата.


Имате нужда от:
1. Голяма саксия с пръст
2. Семена на цветя, трева или вече поникнали цветя и тревички, които можем да разсадим според сезона.
3. Въображение за допълнителните декорации – клечици, дъсчици, камъчета, въженца

Възпитание на децата

Възпитание на децата

Често децата от начална училищна възраст, за наше удивление, реагират не така, както очакваме; това е още по-вярно за децата от предучилищна възраст. Колкото по-малко е детето, толкова по-голямо е разстоянието между състоянието на неговото и нашето съзнание. Умният поглед на детето, обърнат към възрастния, е причина това да остане незабелязано, изисквайки от детето да следва нашата позиция вместо да бъде предоставено на собствения си вътрешен свят. Развитието на душата зависи от физическото развитие. Тя трябва първо да укрепне и да придобие своя структура. Колкото повече се съобразяваме с това обстоятелство, толкова по-добре ще се справим с нашите задача относно децата.

Нека си представим, че подбуждаме даден човек към някакво действие, и да сравним реакциите на възрастния и детето. Да разгледаме конкретен пример. Към възрастен човек се обръщат с предложение да направи нещо с благотворителна цел. При което му съобщават за наличните потребности и средства, годни за удовлетворението им. Отначало му разказват за бедственото положение, след това се стремят да го увлекат в тази дейност и накрая го призовават към съвместни действия. Може да се обособят три етапа. Първият е информационен, на този етап се съобщават представите и понятията. Вторият етап се отнася до емоционалното участие, а третият апелира към волята, тъй като той трябва да подтикне към действие. Следователно редът е следния: първо – мисъл, второ – чувство, и трето – желание. Тази последователност може да се срещне в най-разнообразни житейски ситуации. Например при продажба на някаква стока. Отначало обясняват каква е стоката и какви са предимствата й. След това се опитват да ни убедят, че стоката удовлетворява личните нужди на купувача, и накрая ни убеждават да извършим сделката. Пред нас са все същите три стъпки: мисъл, чувство и желание.

Нека да проследим традиционната последователност на действие при подбуждане на детето към определена постъпка. Започва се с разясненията относно дадена ситуация, след това следват призиви да се действа така, както постъпват «добрите деца», и накрая детето трябва да действа.

Но при това твърде често в най-решителния момент следва отказ – изразен с думи или скрит – и работата свършва с разочарование. След това се прилага поощрение или наказание, т. е. външното средство на властта, и по този начин се отказва вземането на конкретни възпитателни мерки. Детето трябва да действа под външен натиск, страстно желаейки похвала или опасявайки се от наказание, и тогава то се лишава от възможността да действа, изхождайки от своята съкровена същност, от любов към самата работа.

Направете си весела торта

Направете си весела торта

Готвенето помага на детето да придобие много важни умения, като това е нещо, което трябва да правите заедно, колкото се може по-често.

Материали
Жълта или бяла смес за тортен блат
Купа за смесване
Лъжици за измерване и разбъркване
Кръгла, квадратна или специална форма за торта
Боя за сладкиши
Захарни пръчици
Крем за глазура
Други различни захарни декорации
Фурна

Инструкции
Купете бяла или жълта смес за тортен блат.
Помогнете на детето да измери, постави, разбърка и смеси съставките като следва указанията на опаковката.
Нека детето да добави любимия си цвят боя за сладкиши в разбърканото тесто.
Позволете му да разбърква боята в тестото като прави различни движения, за да получи шарки или я смеси напълно.
Добавете захарни пръчици и разбийте.
Изсипете тестото във форма за печене.
Изпечете според указанията на опаковката.
След като блата се охлади, помогнете на детето да размаже глазурата.
Прибавете различни детайли като използвате флакон със сметана или нещо друго по желание.
Сервирайте и хапвайте!

Безопасност
Наблюдавайте внимателно детето когато се намира в близост до фурната или нагорещените кухненски прибори.
– See more at: http://www.fisher-price.com/bg_BG/playtime/joyoflearning/jolage4years.html#!/activities

Детски учители

Екипът на ДГ „Щастливо детство“ е сформиран както от млади, високо квалифицирани и амбициозни учители, така и от учители с много опит , напрупан в практиката и времето. Компилацията от това представя основното ядро на хората, които  работят с децата. Срещата между опита и последните тенденции в педагогическата наука, обуславя перфектния екип, който ежедневно формира знания, умения и навици в нашите деца .Всичко това, допълнено с особено желание за работа и вяра ,че всичко може да се постигне и научи, определя колектива на детското заведение като перфектен.

Нашите учители:

ИРИНА МЛАДЕНОВА –  ст. учител , ГАЛЯ ПЕТРОВА – учител – I-ва група

ЛИЛИЯ ДЯВОЛСКА – ст. учител , МАРИЯНА АНДОНОВА – ст. учител II – ра гр.

ИВАНА ВЕЛКОВА – учител , ,РАДКА КУЛОВА – учител – ПГ-5

РАЙНА МАРКОВА –  учител – ПГ – 6

ЕЛЕНА КАРАМАНОВА – учител по музика и педагог в яслени групи

МАРИНА МИЛЕВА – ресурсен учител

 

 

Обслужващ персонал

Обслужващ персонал

Към обслужващия персонал спадат лицата, които изпълняват помощни и обслужващи дейности, като например: шофьор, куриери, охрана, готвачи, градинари и др.
Частният персонал е вид обслужващ персонал.
Броят на членовете на персонала /ако няма конкретно споразумение/ е в зависимост от големината на представителството, като в посолствата на някои държави наброява до няколко хиляди, а в неголемите посолства само няколко дипломати.
Членовете на дипломатическото представителство по правило, особено дипломатическият персонал, задължително трябва да бъдат граждани на изпращащата държава. Това правило не засяга другите категории, които могат да бъдат граждани на приемащата държава със съгласието на двете страни.

Персонал:
Иванка Петрова, Нели Асенова, Гинка Гинева, Петя Николова.