Екип

Нашият екип е изграден от доказващи се професионалисти, които имат ясна мотивация за дейността си, притежават знания, умения, нагласи за творческа работа и потребност от личностно развитие и усъвършенстване, хора с поглед в бъдещето.

Втора група

Ирина Младенова – ст. учител

Галя Петрова – учител

Татяна Нанева – пом. възпитател с квалификация

Първа група

Райна Маркова – учител

Дияна Стойчева – учител

Дина Агова – пом. възпитател

Трета група

Лилия Дяволска – ст. учител

Марияна Андонова – ст. учител

Светла Чолакова – пом.възпитател

Четвърта група

Ивана Велкова – учител

Радка Кулова – учител

Красимира Атанасова– пом .възпитател

 

Ясла А

М. с. Ваня Антонова

М. с. Зоя Тодорович

Надка Караиванова – детегледач

Ясла Б

М.с.Стоилова

М.с.Тимчева

Надя Русинова детегледач

Муз. Педагог и педагог в ясла – Елена Караманова

 

Помощник на учителя

Райна Гайдарова

Анна Донева

Кухня

Румяна Колева

Мая Политова

ЗАС – Камелия Сиракова

Домакин – Виолина Котова

Поддръжка сграда и охрана – Георги Дяков

Директор – Евгения Попиванова

 

В ДГ „Щастливо детство“ се работи по два проекта:

  1. Тръст за социална алтернатива: „Млади ромски педагози“ /2019 – 2024/
  2. Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

/от 26.08.2019 – 31.08.2019 г. – I-ви етап/

/15.09.2019г. – II-ри етап/