ОП от 31.03.2020 г.

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Щастливо детство“, гр. Пловдив – 31.03.2020 г.

ПРОТОКОЛ от 05.06.2020 г.
Изтегли Протокола >>>

Линк към информация за удължаване на срока за събиране на оферти
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098176

Линк към обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097840

Относно: постъпило по електронна поща искане за разяснение от 07.04.2020 г. по
посочената обществена поръчка на основание чл. 189 от ЗОП.
ОТГОВОР №1

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информация за публикувана в профила на купувача Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Образци на приложения към Обява за ОП

Указания за подготовка на офертите

Проект на Договори за доставка на хранителни продукти
Проект на договор ОП 1 – Мляко и млечни продукти
Проект на договор ОП 2 – Месо и месни продукти
Проект на договор ОП 3 – Хляб и тестени изделия
Проект на договор ОП 4 – Пресни плодове и зеленчуци
Проект на договор ОП 5 – Консерви и пакетирани продукти

Технически спецификации
Техническа спецификация по ОП 1 – Мляко и млечни продукти
Техническа спецификация по ОП 2 – Месо и месни продукти
Техническа спецификация по ОП 3 – Хляб и тестени изделия
Техническа спецификация по ОП 4 – Пресни плодове и зеленчуци
Техническа спецификация по ОП 5 – Консерви и пакетирани продукти

Количествено-стойностни сметки – Образци
Количествено-стойностна сметка по ОП 1 – Мляко и млечни продукти
Количествено-стойностна сметка по ОП 2 – Месо и месни продукти
Количествено-стойностна сметка по ОП 3 – Хляб и тестени изделия
Количествено-стойностна сметка по ОП 4 – Пресни плодове и зеленчуци
Количествено-стойностна сметка по ОП 5 – Консерви и пакетирани продукти