Профил на купувача

ОБЯВА ЗА ОП от 31.03.2020 г.
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Щастливо детство“ – гр. Пловдив


ОБЯВА ЗА ОП от 10.10.2019 г.
Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ „Щастливо детство“ – гр. Пловдив


Съобщение от 08.10.2019 г.
Съобщение за прекратяване на ОП

ОБЯВА ЗА ОП от 20.09.2019 г.
Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ „Щастливо детство“ – гр. Пловдив


ОБЯВА ЗА ОП от 03.07.2019 г.
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Договори по ОП от 22.04.2019 г.
Договор „Мира Фууд“ ЕООД
Договор „С плюс Н“ ООД
Договор „Симид Агро“ ЕООД


ОБЯВА ЗА ОП от 05.06.2019 г.
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


СЪОБЩЕНИЕ от 28.05.2019 г.
Уточнение, относно течащата в момента обществена поръчка за доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ДГ „Щастливо детство“, гр. Пловдив

СЪОБЩЕНИЕ от 21.05.2019 г.
Съобщение по чл.193 от ЗОП за ОП № 3
Съобщение по чл.193 от ЗОП за ОП № 5

ПРОТОКОЛ №1 – 21.05.2019 г.
Протокол №1 от работата на комисията

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА – 10.05.2019 г.
Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“ за 2019-2020, 2020-2021 И 2021-2022 Учебни години

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – 22.04.2019 г.
Обява за Обществена поръчка
Удължаване срока за получаване на оферти
Образец 4 – ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 192, ал. 3 от ЗОП
Образец 6 – ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 66, ал. 1 от ЗОП

Документи за ОП (обособена позиция) № 1: Доставка на хляб и тестени изделия
Проект на договор ОП 1
Спецификация ОП 1 – Щастливо детство
Техническо предложение за ОП 1 – Щастливо детство
Ценово за ОП 1 – Щастливо детство

Документи за ОП (обособена позиция) № 2: Доставка на пресни плодове и зеленчуци
Проект на договор ОП 2
Спецификация ОП 2 – Щастливо детство
Техническо предложение за ОП 2 – Щастливо детство
Ценово за ОП 2 – Щастливо детство

Документи за ОП (обособена позиция) № 3: Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти
Проект на договор ОП 3
Спецификация ОП 3 – Щастливо детство
Техническо предложение за ОП 3 – Щастливо детство
Ценово за ОП 3 – Щастливо детство

Документи за ОП (обособена позиция) № 4: Доставка на мляко и млечни хранителни продукти
Проект на договор ОП 4
Спецификация ОП 4 – Щастливо детство
Техническо предложение за ОП 4 – Щастливо детство
Ценово за ОП 4 – Щастливо детство

Документи за ОП (обособена позиция) № 5: Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца
Проект на договор ОП 5
Спецификация ОП 5 – Щастливо детство
Техническо предложение за ОП 5 – Щастливо детство
Ценово за ОП 5 – Щастливо детство

Във връзка с изчисляване на прогнозната стойност на обществена поръчка за 2019 г., Ви каня да ни представите индикативна ценова оферта за доставка на хранителни продукти за Детска градина „Щастливо детство“, гр. Пловдив, със следните позиции:

Покана за оферта за Доставка на Плодове и Зеленчуци
Покана за оферта за Доставка на Месо, месни продукти, риба и яйца
Покана за оферта за Доставка на Консерви и пакетирани храни
Покана за оферта за Доставка на Мляко и млечни продукти
Покана за оферта за Доставка на Хляб и тестени изделия
Количествено стойностна сметка за доставка на мляко и млечни продукти
Количествено стойностна сметка за доставка на плодове и зеленчуци
Количествено стойностна сметка за доставка на месо, месни продукти, риба и яйца
Количествено стойностна сметка за доставка на консерви и пакетирани храни
Количествено стойностна сметка за доставка на хляб и тестени изделия


Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие 2016 г.
DOGOVOR-SIMID-1
DOGOVOR-Поз.1
DOGOVOR-Поз.2-1
DOGOVOR-Поз.4
DOGOVOR-Поз.5-1
ОТЧЕТ ЧЕТВЪРТО ТРИМ. 2016 Г.-1
Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП