Лингвивистичен материал за автоматизация на шушкав невибрантен консонант „Ш“

Упражнение 1: Разгледайте картинките и посочете в названието на кои от тях има звук „Ш“:

Картинков материал за звук Ш

Упражнение 2:: Срички за правилно произношение

ШО ШО-ШО ОШО ОШ ШОШ
ШУ ШУ-ШУ УШУ УШ ШУШ
ШЕ ШЕ-ШЕ ЕШЕ ЕШ ШЕШ
ШИ ШИ-ШИ ИШИ ИШ ШИШ
ША ША-ША АША АШ ШАШ
ШЪ ШЪ-ШЪ ЪШЪ ЪШ ШЪШ

Упражнение 3:: Повторете думите

шоколад, шорти, шофьор, Тошо, душове, тирбушон, шум, шунка, шубрак, парашут, кашу, шапка, пиша, шайба, Маша, мушама, дишане, кошът, душът, шия, шием, шипове, шипка, руши, плаши, промуши, нямаш, продаваш, дишаш, жумиш, обуваш, вдигаш

Упражнение 4:: Повторете:

Мама купи шунка. В шубрака има кошута. Белият кош е наш, а шареният – ваш. В двора на баба Нушка има кокошки. Баща ми ядеше гореща леща. Мишо и Тошо поеха по краткия маршрут.

Упражнение 5:: Текст за автоматизация на звук „Ш“. Повтаряй след мен!

Котка и мишка

В кухнята нямаше никого. Котката дремеше на кушетката и мъркаше. Мишлето не виждаше котката и тихо шумолеше до дупката. То отиде до шкафа и намери кашкавал. Мишлето ядеше лакомо кашкавала. Котката уж дремеше и не помръдваше. Тя дебнеше. Изведнъж скокна и хвана мишлето.

Упражнение 6:: Стих

Има си къща
рибата щука и тя
вкъщи се връща
щом заблещука нощта.
Щерките щуки
В къщата щъкат среднощ.
Щуката чакат
С приказка за „Лека нощ“.

Тома Бинчев