Лингвивистичен материал за автоматизация на шушкав африкат „Ч“

Упражнение 1: Разгледайте картинките и посочете в названието на кои от тях има звук „Ч“:

Картинков материал за деференциация на Ш,Ж,Ч

Упражнение 2:: Срички за правилно произношение

УЧ ЧУ ЧУ-ЧУ УЧУ ЧУЧ
ОЧ ЧО ЧО-ЧО ОЧО ЧОЧ
АЧ ЧА ЧА-ЧА АЧА ЧАЧ
ЪЧ ЧЪ ЧЪ-ЧЪ ЪЧЪ ЧЪЧ
ЕЧ ЧЕ ЧЕ-ЧЕ ЕЧЕ ЧЕЧ
ИЧ ЧИ ЧИ-ЧИ ИЧИ ЧИЧ

Упражнение 3:: Повторете думите

мач, лъч, чело, чакам, комарче, каручка, чанта, маркуч, метач, чорба, ключалка, черно, бъчва, мечка, мечок, чорлав, човка, Рачо, палячо, чучулига, чудноват, печурка, учуден, качулка, обича, началник, чакам, чай, чета, четири, червей, чин, чиния, причина, точилка, учи, очи

Упражнение 4:: Повторете:

В чувала има картофчета. Някой почука на вратата. Дичо и Лъчо се боричкат. Внучката видя мечок. Детето тича в парка. Чудомир чака Чавдар в чакалнята. Ана обича чай от черни боровинки. Почакай ме тук!

Упражнение 5:: Текст за автоматизация на звук „Ч“. Повтаряй след мен!

Кокичета

Чавдар и Милчо научиха урока по четене и отидоха на полето. То вече не беше бяло. Чавдар и Милчо крачеха бодро. По едно време Чавдар дръпна Милчо и рече учудено:
– А! Милчо,погледни! Вече има кокичета!
До пътечката бяха навели бели главички кокичетата. Двете момчета направиха по едно букетче и тръгнаха към дома.

Упражнение 6:: Броилки

Четири кокошки очакват пирожки.
Четири кълвача диреха погача.
Четири птички нямаха трохички.
Четири врабчета търсеха гофрета.
Жалко, но накрая
четири шарана отидоха в тигана.

Упражнение 7:: Чуйте думата и назовете съответната й умалителна

Пример: коза – козичка, ела – еличка

ръка, торта, метла, катерица, птица, баница, ряпа, трева, вода, влак, домат, морков, орех, корем, кон, брат, пчела, боб