Диференциация на шушкавите консонанти „Ш“, „Ж“, „Ч“

Упражнение 1: Разгледайте картинките и посочете в названието на кои от тях има звук „Ш“, в кои има звук „Ж“, и в кои има звук „Ч“:

Картинков материал за деференциация на Ш,Ж,Ч

Упражнение 2:: Срички за правилно произнасяне и звуков анализ:

ШЕ-ЖЕ-ЧЕ ЧЕ-ШЕ-ЖЕ ЖЕ-ЧЕ-ШЕ ЕШЕ-ЕЖЕ-ЕЧЕ
ШИ-ЖИ-ЧИ ЧИ-ШИ-ЖИ ЖИ-ЧИ-ШИ ИШИ-ИЖИ-ИЧИ
ША-ЖА-ЧА ЧА-ША-ЖА ЖА-ЧА-ША АША-АЖА-АЧА
ШЪ-ЖЪ-ЧЪ ЧЪ-ШЪ-ЖЪ ЖЪ-ЧЪ-ШЪ ЪЧЪ-ЪЖЪ-ЪЧЪ
ШО-ЖО-ЧО ЧО-ШО-ЖО ЖО-ЧО-ШЪ ОШО-ОЖО-ОЧО
ШУ-ЖУ-ЧУ ЧУ-ШУ-ЖУ ЖУ-ЧУ-ШЪ УШУ-УЖУ-УЧУ

Упражнение 3:: Повторете

вишна, кокиче, божур, артишок, омайниче, теменужка, Нушка, Божидар, Лъчко, широк, чифт, жиля, Шаро, Чочо, Жоро

Упражнение 4:: Чуйте и повторете словосъчетанията

далечна държава, жадно конче, чифт ботуши, жълта чанта, черно въже, оранжеви чорапи, миеща мечка, шарено герданче,червена ружа, чудна кошута

Упражнение 5:: Повторете изреченията

Лъчо живее в Шумен. Жени чака на опашката. Нушка поглежда към Пенчо. Чавдар държи шише. Чаят от шипки е лечебен. Учителката научи Божана на чете и пише. Кокичето и теменужката са цветя. Вчера ядох репички. Обичам печени чушки.

Упражнение 6:: Текст за диференциация на съскави консонанти „ Ш“, „Ж“, „Ч“. Повтаряй след мен!

Развален телефон

Жоро беше на училище. Дойде време за почивка и Жоро предложи:
„- Хайде да играем на развален телефон!“.
Един след друг се подредиха Жоро, Тончо, Жени, Гошо, Живка и Лъчко. И играта почна: Жоро шепнеше на Тончо, Тончо – на Жени, Жени – на Гошо, Гошо – на Живка, а Живка – на Лъчко. Лъчко трябваше да каже думата, която Жоро е пошушнал. Почти никога не сполучваше и се получаваше много смешно. Така думата „кебапче“ се превърна в „жабче“, „жълтичка“ – в „лъжичка“, „пушка“ – в „чушка“, „туршия“ – в „чершия“, „опашка“ – в „чашка“, „четене“ – в „череши“.
„- Хайде да поиграем малко на жмичка!“ – предложи Жени и така играта на развален телефон приключи.

Упражнение 7:: Стихче

Дъжд от душ и душ от дъжд

Дъжд от душ и душ от дъжд.
Не, над мен чадър не дръж –
искам да ме плиска дъжд.
В къщи само дъжд науж –
в къщи само дъжд от душ.
Позволи поне веднъж
Да ме плисне душ от дъжд!
/Марко Ганчев/