Бюджет 2019

Бюджет на ДГ „Щастливо Детство“ – Пловдив за 2019 г.

Изтегли Бюджет за 2019 г.

Изтегли Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период 01.01.2019 – 31.03.2019 г.
Изтегли Към Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период 01.01.2019 – 31.12.2019 г.

Изтегли Отчет за касовото изпълнение на бюджета за период 01.01.2019 – 31.12.2019 г.