Добре дошли!

в сайта на ОДЗ Щастливо детство – Пловдив

При нас игрите никога не спират

Учим, пеем и здрави растем

За нас

Ние, педагозите от Целодневна детска градина „Щастливо детство“ – Пловдив, искаме нашите децата да получават най-доброто обучение и възпитание.
Да съпреживяват истинските неща в живота, да се радват на красивото, да правят добро, да могат да отстояват мненията си, да търсят верния път и постигат желанията си, да се вслушват, да се борят, да откриват, да съграждат. Стремим се да ги поведем по пътя за познанието, играта, труда и общуването.

about

Нашите цели са:

  • да осигурим топла и безопасна обстановка, близка до семейния уют
  • да направим ученето забавно и увлекателно
  • да подкрепяме и окуражаваме всяко дете
  • да подготвим дейности, които да стимулират растежа и развитието
  • да поощряваме позитивната самооценка и самоувереност
  • да изграждаме ценности като честност, уважение, грижа и др

Екип

Нашият екип е изграден от доказващи се професионалисти, които имат ясна мотивация за дейността си, притежават знания, умения, нагласи за творческа работа и потребност от личностно развитие и усъвършенстване, хора с поглед в бъдещето.

Детски учители

Екипът на ДГ „Щастливо детство“ е сформиран както от млади, високо квалифицирани и амбициозни учители, така и от учители с много опит , напрупан в практиката и времето. Компилацията от това представя основното ядро на хората, които  работят с децата. Срещата между опита и последните тенденции в педагогическата наука, обуславя перфектния екип, който ежедневно формира знания, умения и навици в нашите деца .Всичко това, допълнено с особено желание за работа и вяра ,че всичко може да се постигне и научи, определя колектива на детското заведение като перфектен.

Нашите учители:

ИРИНА МЛАДЕНОВА –  ст. учител , ГАЛЯ ПЕТРОВА – учител – I-ва група

ЛИЛИЯ ДЯВОЛСКА – ст. учител , МАРИЯНА АНДОНОВА – ст. учител II – ра гр.

ИВАНА ВЕЛКОВА – учител , ,РАДКА КУЛОВА – учител – ПГ-5

РАЙНА МАРКОВА –  учител – ПГ – 6

ЕЛЕНА КАРАМАНОВА – учител по музика и педагог в яслени групи

МАРИНА МИЛЕВА – ресурсен учител

 

 

Обслужващ персонал

Обслужващ персонал

Към обслужващия персонал спадат лицата, които изпълняват помощни и обслужващи дейности, като например: шофьор, куриери, охрана, готвачи, градинари и др.
Частният персонал е вид обслужващ персонал.
Броят на членовете на персонала /ако няма конкретно споразумение/ е в зависимост от големината на представителството, като в посолствата на някои държави наброява до няколко хиляди, а в неголемите посолства само няколко дипломати.
Членовете на дипломатическото представителство по правило, особено дипломатическият персонал, задължително трябва да бъдат граждани на изпращащата държава. Това правило не засяга другите категории, които могат да бъдат граждани на приемащата държава със съгласието на двете страни.

Персонал:
Иванка Петрова, Нели Асенова, Гинка Гинева, Петя Николова.

Здравен персонал

Здравен персонал

Градината се обслужва и от лекарски екип на „Медицински център Младост“ ООД София – денонощно звено за неотложна помощ със 17 квалифицирани специалисти и линейки, оборудвани за манипулации извън кабинетите на центъра.

Медицинска сестра провежда сутрешен здравен филтър всеки ден. При констатирано неразположение на детето го връща за домашно лечение.

Медицинската сестра следи за:

Контрол на хигиената в градината
Изготвяне на менюто
Контрол на хранителните продукти и ястия
Измервания и медицински документи на всяко дете

Контакт

ФОРМА ЗА КОНТАКТ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

ДГ „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“

ZGRADA

гр. Пловдив
ул. Вратцата 4
телефон: 032 682 577
e-mail: sht.detstvo@dg.plovdiv.bg

GSM – 0884202414

GSM – 0877771934

GSM – 0896463385

Вижте ни на картата